Skip Navigation LinksAna Sayfa > Duyurular

"13 Ağustos 2011 tarihli Çevre Görevlisi sınavının ücret yatırma süresi uzatılmıştır."

18.7.11

13 Ağustos 2011 tarihinde yapılacak olan Çevre Görevlisi Sınavının Milli Eğitim Bakanlığına yatırılan Sınav Ücreti'nin yatırma süresi 22 Temmuz 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

SINAV UYGULAMA DUYURUSU

Bu duyuru, 20 Haziran 2011 tarihine kadar Çevre ve Orman Bakanlığına, Çevre Görevlisi Sınavı başvurusu yapmış ve başvurusu kabul edilmiş kişileri ilgilendirmektedir.

SINAVIN ADI

Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB) Çevre Görevlisi Sınavı.

 

SINAV ÜCRETİ

Aday; 45 (Kırkbeş) TL sınav ücretini 06–15 Temmuz 2011 tarihleri arasında; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Beşevler Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden herhangi birisine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile yatıracaktır.

SINAV BAŞVURUSU

ü      Sınava girecek aday başvuru ücretini yatırdıktan sonra sınav başvurularını 06–15 Temmuz 2011 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr internet adresinden yapacaktır.

ü      Adaylar; 01 Ağustos 2011 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

 

SINAV YERİ

ANKARA

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

  13 Ağustos 2011,  Cumartesi günü,  Saat: 10:00

SINAV UYGULAMASI

ü   Çevre Görevlisi Sınavı 130 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.

 

ü    Sınavda 120 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.

 

ü   Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir.  Özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

 

ü   Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

SINAVA KATILACAK ÖZÜRLÜ ADAYLAR

Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurul raporu ya da özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha hâlinde  ÇOB’a  teslim edecektir. Aday aynı zamanda, baş vuru sırasında elektronik başvuru ekranında “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucuğu  işaretleyecektir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

 

SINAV KONULARI

Sınavda sorulacak sorular Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanacaktır.

 

DEĞERLENDİRME GRUPLARI

GRUP NO

ÇEVRE GÖREVLİSİ SINAVI GRUP ADI

1

Çevre Görevlisi

 

 

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ        

ü   Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

 

ü   Sınava giren tüm adaylar için sınav puanı hesaplama formülü aşağıdaki gibi olacaktır.

Puan=(Doğru Sayısı/ Soru Sayısı)x100

 

ü   Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığa sahip olacaktır.

 

ü   Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevap dikkate alınarak 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılacaktır.

 

ü   Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şık/şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

 

ü   Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

 

ü   Adayların; sınav puanı eşit olması hâlinde, ÇOB Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, başarı sıralamasını ÇOB yapacaktır.  

  

 

İLETİŞİM ve DUYURU

ü   Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar 444 83 83 nolu EğiTek Çağrı Merkezinin telefonundan yararlanabilecektir.

 

ü   Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar Millî Eğitim Bakanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacaktır.

 

ü   Sınav soru ve cevap anahtarları 16 Ağustos 2011 tarihinde http://www.cevreorman.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

 

ü   Adayların sınav sonuçları 04 Eylül 2011 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB)’na teslim edilecek ve aynı gün http://www.meb.gov.tr  ve http://www.cevreorman.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

SINAV İTİRAZLARI

ü   Adaylar; sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr  adresinde yayımlanmasından itibaren en g3(üç) işgünü içerisinde  ÇOB’a  yapabilecektir.

 

ü   Adaylar; sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını ise sonuçların adaylara duyurulmasından itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde ÇOB’a yapabilecektir.

 

ü   İtirazların incelenmesi için aday T.C. Ziraat Bankası Beşevler Ankara Şubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi‘nin TR690001000799054952185001 numaralı hesabına 10 (on) TL inceleme ücreti yatıracaktır.

 

ü   Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

 

ü   Yapılan bu itirazları ÇOB değerlendirerek, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına yönelik olanları sonuçlandırmak üzere EĞİTEK’ e gönderecektir. EĞİTEK bu itirazları 10 (on) gün içerisinde sonuçlandırarak ÇOB’a bildirecektir.

 

ü   Çevre Görevlisi Sınavı “Görev Alanları ve Atama Yapılacak Görevin Niteliği” ile ilgili konulara ait sorulara ilişkin itirazları ÇOB  inceleyip sonuçlandıracaktır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara ÇOB tarafından bildirilecektir.

 

ü   Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumunu öğrenebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, Bilgi Edindirme Kanununun 7’nci maddesine göre aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.