Skip Navigation LinksAna Sayfa > Duyurular

Çevre görevlisi sınavı başvuruları 20 Haziran 2011 tarihine kadar uzatılmıştır

10.6.11

SINAVIN ADI

 
Çevre Görevlisi Sınavı.

 
BAŞVURU ŞARTLARI


12 Kasım 2010 Tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan bölümlerden mezun olmak.(En az dört yıllık üniversitelerin balıkçılık teknolojisi mühendisliği, endüstri mühendisliği, fizik mühendisliği, gıda mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, inşaat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, maden mühendisliği, orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, tekstil mühendisliği, ziraat mühendisliği ve veteriner fakültesi, fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olmak. )


SINAV BAŞVURUSU


Sınava girecek aday sınav başvurularını 31 Ocak–20 Haziran 2011 tarihleri arasında http://izinlisans.cevreorman.gov.tr/Yetki/KullaniciGiris.aspx internet adresinden

12 Kasım 2010 Tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı Maddesi “(6) Çevre görevlisi belgesi için başvurular elektronik ortamda Bakanlığa yapılır” ve 20 nci Maddesi “(1) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlığa yapılacak başvurular ile yapılacak bildirimler Bakanlığın internet sayfasından elektronik imza ile yapılır.” hükmü gereği mobil imza veya elektronik imza ile yapacaktır.


SINAV TARİHİ


13 Ağustos 2011


SINAV UYGULAMASI

 

Sınavda 120 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan soru kitapçığı kullanılacaktır.

 

Çevre görevlisi:

Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleyen tesiste veya çevre yönetim hizmeti veren çevre danışmanlık firmasında çalışan görevliyi ifade eder.


Çevre Görevlisi Nerede Çalışır?

 

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet/ tesislerde veya çevre danışmanlık firmalarında çevre görevlisi olarak çalışabilirler.


Not-1: Sınav ücretleri Bakanlığımıza yatırılmayacaktır. Sınav ücretinin ne zaman nereye yatırılacağına dair duyuru sınav başvurusu tamamlandıktan sonra yapılacaktır.

2-Başvurular sonuçlandıktan sonra sınav takvimi ile ilgili diğer bilgilerin duyurusu yapılacaktır.

3- İsim veya soyisim değişikliği ile ilgili nüfus cüzdanı (arkalı önlü), evlenme cüzdanı veya ilgili resmi belgelerin ilgili bölümlerinin mutlaka sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

4- 2010 yılı içerisinde yapılan Çevre Görevlisi Sınavı ile ilgili ders notları ve sınav sorularına  http://izindenetim.cevreorman.gov.tr/izin/AnaSayfa/CevreGorevlisi.aspx?sflang=tr adresinden ulaşılabilmektedir.