Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

Çevre ve Sanayi Buluşması Niğde’deydi...

Mart 31, 2011

 Çevre ve Sanayi Buluşması Niğde’deydi...

Genel Müdürlüğümüzün, endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi, çevrenin korunması ve sanayi kuruluşları tarafından Çevre Mevzuatının getirmiş olduğu yasal sorumlulukların yerine getirilmesinin temini için sanayicilere yönelik geliştirdiği “AB Sürecinde Sanayi ve Çevre” konulu bilgilendirme toplantısı 25 Mart 2011 tarihinde Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya İzin ve Denetim Dairesi Başkanı Veysel Aslan başkanlığında İzin ve Denetim Dairesi Başkanlığı’ndan Ufuk Türkmen, Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı’ndan Sabriye Ayhan, Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı’ndan Ahmet Aladağ ve Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı’ndan Haydar Hazer’den oluşan geniş bir heyetle katılım sağlandı.

 Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmelerin katıldığı toplantıda İzin ve Denetim Dairesi Başkanı Veysel Aslan, Bakanlığımızın çevre politikaları, Avrupa Birliği’ne uyum süreci ve bu noktada yapılan çalışmalar ile Bakanlığımızın hedefleri ve sanayicilerimizden beklentiler ile ilgili bir konuşma yaptı. Veysel Aslan’ın konuşmasının ardından “Çevre İzni/Çevre İzin ve Lisansı Uygulamaları”, “OSB’de Atık Yönetimi”, “OSB’de Atık Su Yönetimi” ve “OSB’de Kimyasallar Yönetimi konularında Bakanlık temsilcileri tarafından sunumlar yapıldı.