Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

Çevre Denetimlerinin Planlanması Projesi Açılışı...

Mart 30, 2011

Hollanda ile yürütülen hükümetler arası işbirliği kapsamında (G2G.NL) Çevre Programı çerçevesinde gerçekleştirilmekte olan Çevre Denetimlerinin Planlanması Projesi 24 Mart 2011 tarihinde yapılan Açılış Toplantısı ile başlamış olup, projenin süresi 18 ay olarak belirlenmiştir.

 

Proje ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatınca yürütülen çevre denetimlerinin planlanması için bir yöntem geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle, denetimle yetkili birimlerin hedef ve stratejilerini gerçekleştirmek amacıyla;

·        Önceliklerin belirlenmesi

o      Risk değerlendirmesi

o      Sınıflandırma ve denetlenecek tesislerin belirlenmesi

·        Denetim amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

·        İdari, mali ve personel kaynak durumlarının değerlendirilmesi

·        Denetim planı ve programının oluşturulması için çalışmalar yürütülecektir.

  

Proje çalışma grubu, geliştirilecek yöntem aracılığıyla bir pilot il için denetim planı hazırlayarak yöntemin uygulanırlığını test edecektir. Bu kapsamda yapılan değerlendirmede, pilot uygulamanın Samsun İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

 

Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Eyüp YAHŞİ’nin konuşmasıyla başlayan Açılış Toplantısına Bakanlığımız temsilcilerinin yanı sıra Hollandalı Proje Uzmanları ve Samsun İl Çevre ve Orman Müdürlüğü temsilcileri katılım sağlamıştır. Toplantı sırasında projenin kapsam ve amacı sunumlarla açıklanmış olup, aynı zamanda katılımcılar projeden beklentilerini dile getirmiştir.