Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

Denetim Modülü Eğitimi Düzenlendi

Şubat 15, 2011

Bakanlığımızın politika ve stratejisinin belirlenmesi açısından büyük önem arz eden çalışmalardan olan “Türkiye’de Çevre Bilgi Değişim Ağının Kurulması”(TEIEN) projesi çerçevesinde oluşturulan yazılım modülü-5 “Çevre Yönetimi Denetim Modülü”  ile ilgili 81 İl Müdürlüğünden temsilcilerin katıldığı eğitimler 07-11 Şubat 2011 tarihleri arasında Ankara’da yapılmıştır.