Skip Navigation LinksAna Sayfa > Birimler > Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) Çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi için ilgili birimlerle koordineli şekilde piyasa gözetimi ve denetimine tabi olacak ürün ve maddeleri tespit etmek, bunlara ilişkin mevzuatı hazırlamak,

b) Bakanlığın sorumluluk alanına giren ürünlerin ilgili mevzuat ve teknik düzenlemelere uygunluğunu ve güvenirliliğini tespit etmek için; gerek Bakanlığın ilgili birimleri, gerekse ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde düzenli kontrolleri ve denetimleri yapmak, yaptırmak, şikâyetleri incelemek ve takip etmek,

c) Bakanlığın sorumluluk alanına giren ürünler için piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin yetkili kuruluşlar arasında koordinasyonu ve eşgüdümü sağlamak,

d) Piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında yapılan faaliyetlere dair envanterin ve yıllık raporların hazırlanmasını sağlamak,

e) Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kuruluna katılım sağlamak,

f) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen uygulama, çalışma ve projelere katılmak, uluslararası çalışmaları izlemek, geliştirmek ve ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak,

g) Avrupa Birliği’ndeki piyasa gözetim ve denetim sistemi hakkındaki mevzuatın uyumlaştırılması ve uygulanması için çalışmalar yapmak,

h) Piyasa gözetimi ve denetimlerini geliştirmek, daha etkin ve verimli hale getirmek için piyasa gözetimi ve denetimi denetçileri eğitimlerinin düzenlenmesini sağlamak,

ı) Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.