Skip Navigation LinksAna Sayfa > Birimler > Çevre İzni ve Lisansı Şube Müdürlüğü

Çevre İzni ve Lisansı Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;


a) Genel Müdürlüğün bütüncül izin sistemi ile ilgili politikasını diğer birimlerin de görüşlerini alarak belirlemek, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak, 

b) Bütüncül izin sistemi ile ilgili mevzuat çalışmalarını yapmak ve uygulanmasını sağlamak, 

c) İşletmelerin çevre izni/çevre izin ve lisansı başvurularını sonuçlandırarak, işletmelere geçici faaliyet belgesi, çevre izin/çevre izin ve lisansı vermek, 

d) Çevre izni/çevre izin veya lisansı başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesine ilişkin yazılım çalışmalarını yapmak/yaptırmak, uygulanmasını sağlamak, ihtiyaca göre geliştirmek/iyileştirmek, 

e) Bütüncül izin sisteminin uygulanması ile ilgili olarak Genel Müdürlük içindeki koordinasyonu sağlamak, 

f) Bütüncül izin sisteminin uygulanması ile ilgili envanterleri oluşturmak ve kullanıma hazır hale getirmek, 

g) Konuyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, bu amaçla gerçekleştirilecek etkinliklere katılım sağlamak, 

h) Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.