Skip Navigation LinksAna Sayfa > Birimler > Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Şube Müdürlüğü

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) AB üyelik çalışmaları kapsamında tüm alıcı ortamları dikkate alan entegre yaklaşım ile sanayi kaynaklı kirliliğin önlenmesi ve kontrolü konusunda çalışmalar yapmak, koordinasyonu sağlamak,


b) Sanayi kaynaklı kirliliğin bütüncül kontrolüne yönelik olarak, temiz üretim teknikleri, mevcut en iyi teknikler ve en iyi çevresel uygulamalar konularında politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını yapmak,


c) Sanayi işletmeleri için mevcut en iyi teknikler ile ilgili referans dokümanların izlenmesi, ülke koşullarına uygun rehberler hazırlanması çalışmalarını yapmak,


d) Sanayi kaynaklı entegre kirlilik önleme ve kontrol çalışmaları kapsamında, endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan kirleticilerin kaydının oluşturulması ve AB üyelik çalışmaları da dikkate alınarak raporlanmasına yönelik politika ve stratejilerin belirlenmesi, rehberlerin hazırlanması ve koordinasyon sağlanması çalışmalarını yapmak,


e) Sanayi kaynaklı entegre kirlilik önleme ve kontrol çalışmaları kapsamında eğitim çalışmaları yapmak, yaptırmak


f) Görev alanına giren konularda uluslararası çalışmaları izlemek ve ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak,


g) Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.