Skip Navigation LinksAna Sayfa > Birimler > Çevre Denetimi Şube Müdürlüğü

Çevre Denetimi Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a) Çevre mevzuatı kapsamındaki tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve liretimin
her aşamasından atıkların nihai bertarafına kadar çevrenin korunması için Çevre Denetimi
Yönetmeliği çerçevesinde, serbest bölgeler de dahil olmak üzere, çevre denetimleri yapmak,

b) Faaliyet-Tesis Bilgi Formlarımdaki bilgiler ışığında istatistik ve envanter çalışmaları
yapmak,

c) Yıllık Denetim Programını Bakanlık içindeki ilgili birimlerle koordineli olarak
hazırlamak ve olura sunmak,

d) Onaylanan Denetim Programını ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek, İşbirliği ve
koordinasyonu saptamak.

e) Görev alanına giren konularda uluslararası çalışmaları izlemek,

f) Denetim görevlilerinin eğitimi için ilgili birimle koordineli olarak çalışmak,

g) Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.