Skip Navigation LinksAna Sayfa > Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD); ürüne ilişkin teknik mevzuatı hazırlamaya ve yürütmeye yasal olarak yetkili bulunan kamu kuruluşlarının, ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken ilgili mevzuata uygun olarak    üretilip üretilmediğini, güvenli olup olmadığını denetlemesi veya denetlettirmesi  faaliyetini içermektedir.

Türkiye ile AB arasında 1995 yılında tesis edilen Gümrük Birliği kapsamında malların Tek Pazarda serbestçe dolaşabilmeğinin ön koşullarından en önemlisi ürün güvenliğinin sağlanmasıdır.

 Bu kapsamda, Avrupa Birliği'nin piyasa gözetimi ve denetimi sistemine paralel bir sistemin ülkemizde kurulması gerekmektedir. Bunun hukuki altyapısını 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” ile “Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik” oluşturmaktadır.

2010 Yılı başında kabul edilen Ulusal PGD Strateji Belgesi (2010-2012) kapsamında Bakanlığımızın sorumlu olduğu ürünler; Katı Yakıtlar, Atık Pil ve Akümülatörlerdir.

- Rapex Tüzüğü (Rapid Alert System For Non-Food Products)( Gıda Harici Ürünler İçin Hızlı Uyarı Sistemi)

- Ürün Güvenliği Direktifi (Directive 2001-95-EC) İngilizce

- Ürün Güvenliği Direktifi (Directive 2001-95-EC) Türkçe 

- Türkiye'de Piyasa Gözetimi ve Denetimi

- Türkiyenin 2009 Yılı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu