1. "Çevre Denetimi" konusunda Yetki Devri Yapılan Kurumlara Yönelik "Denetim Bilgi Sistemi Eğitimi" gerçekleştirildi...

 2. Çevre ve Sanayi Buluşması Niğde’deydi...

  Genel Müdürlüğümüzün, endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi, çevrenin korunması ve sanayi kuruluşları tarafından Çevre Mevzuatının getirmiş olduğu yasal sorumlulukların yerine getirilmesinin temini için sanayicilere yönelik geliştirdiği “AB Sürecinde Sanayi ve Çevre” konulu bilgilendirme toplantısı 25 Mart 2011 tarihinde Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirildi.

 3. Çevre Denetimlerinin Planlanması Projesi Açılışı...

  Hollanda ile yürütülen hükümetler arası işbirliği kapsamında (G2G.NL) Çevre Programı çerçevesinde gerçekleştirilmekte olan Çevre Denetimlerinin Planlanması Projesi 24 Mart 2011 tarihinde yapılan Açılış Toplantısı ile başlamış olup, projenin süresi 18 ay olarak belirlenmiştir.

 4. Denetim Modülü Eğitimi Düzenlendi

 5. 2009 Yılı Çevre Denetimi Raporu Yayınlandı!...

  2009 Yılı Çevre Denetimi Raporu, 2009 yılında gerçekleştirilen tüm denetim faaliyetleri ile ilgili istatistikî verilerin sunulması ve söz konusu faaliyetlerin etkinliğine ilişkin bir değerlendirme yapılması amacıyla hazırlanmıştır.

 6. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne eTR Ödülü...